• Kullanım Koşulları •

1. Sözleşmenin Onaylanması

Ayça Gönenç Sağlıklı Yaşam ve Beslenme (Juicy Life) www.juicylife.com.tr isimli web sitesinin (Web Sitesi) üyesi (Juicy Life Üye) olmak için kayıt formumuzu doldurmanız ve www. juicylife.com.tr Üyelik Sözleşmesi (Juicy Life Üyelik Sözleşmesi) hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gerekmektedir. Juicy Life Üye'nin, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı andan itibaren Juicy Life Üyelik Sözleşmesi'ne uymayı taahhüt etmiş olduğu kabul edilir.

2.Hizmetlerin Tanımı

Juicy Life, Juicy Life Üyelik Sözleşmesi'ni onaylayan Juicy Life Üye'lerine, Web Sitesi üzerinden ürün alımı yapmak üzere profil oluşturma, Juicy Life ürünlerini sipariş verme, verilen siparişleri değiştirme, geçmiş siparişleri görüntüleme, Juicy Life Üye'leri tarafından yapılan yorumları okuma ve zaman zaman Juicy Life Üye'lerine sunulabilecek özel fırsatlarından yararlanma imkanı sunar.

3. Juicy Life Üyelik Sistemi

Juicy Life Üye'si kendisinin belirleyeceği bir "Kullanıcı Adı" ve "Şifre"ye sahip olur. Kullanıcı adı Juicy Life Üye'ye özeldir ve aynı kullanıcı adı iki farklı Juicy Life Üye'ye verilmez. Şifre sadece Juicy Life Üye tarafından bilinir. Juicy Life Üye dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamen Juicy Life Üye'nin sorumluluğundadır. Kullanıcının Juicy Life Üye'liği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kullanıcı adını ve şifresini girmesi gereklidir. Şifre kullanımından doğacak problemlerden Juicy Life Üye sorumludur.

4. Juicy Life Üye'nin Yükümlülükleri

Juicy Life Üye, Web Site servislerinden yararlandığı sırada:
Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde Juicy Life Üyeliğinin sona erebileceğini,
Juicy Life servislerini kullandığı sırada ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, Juicy Life ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Juicy Life’ın bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,
Juicy Life servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi, mesaj ve dosyalardan Juicy Life'ın sorumlu olmayacağını,
Juicy Life Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından dolayı oluşabilecek zararlardan ötürü Juicy Life’ın sorumlu olmayacağını,
Tehdit edici, ahlak dışı, politik içerikli, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasaları'na, uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,
Juicy Life Üye'lerine ayrılan alanlarda yorumlarda bulunurken, söz konusu yorumların Juicy Life sistemine dahil bir ürün veya herhangi bir firmaya dahil reklam ve promosyon içerikli olmayacağını, başkalarının yorumlarını kendi yorumu gibi kullanmayacağını, Juicy Life Üye'lerinin kullanıcı deneyimini etkileyecek politik, çalışan bazlı içerikli veya firma çalışanlarının özel hayatını ya da firmanın ticari hayatını etkileyecek şekilde veya tehdit edici, ahlak dışı, politik içerikli, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasaları'na, uluslararası anlaşmalara aykırı nitelikli olmayacağına,
Juicy Life sistemine eklenecek ve yayınlanacak yazışma, konu başlıkları ve rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını, Diğer Juicy Life sistemi kullanıcılarına ve Juicy Life sistemine dahil firmaları taciz ve tehdit etmemeyi,
Diğer Juicy Life Üye'lerinin Juicy Life servisini kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,
Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayınlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı,
Reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı,
Diğer Juicy Life Üye'lerinin bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,
Juicy Life servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamının Juicy Life Üye'lerinin rızası dahilinde olduğunu, Juicy Life Üye'lerinin bilgisayarlarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, Juicy Life servislerinin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Juicy Life’tan hiçbir ad altında tazminat talep etmemeyi, Ayça Gönenç Sağlıklı Yaşam ve Beslenme’den izin almadan Juicy Life ürünlerini ticari ya da reklam amacı ile kullanmamayı,
Ayça Gönenç Sağlıklı Yaşam ve Beslenme’nin dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,
Kurallara aykırı davrandığı takdirde Ayça Gönenç Sağlıklı Yaşam ve Beslenme’nin gerekli müdahalelerde bulunma ve Juicy Life Üye'yi servis dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu,
Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü ve bunun gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,
Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,
Juicy Life Üye "Kullanıcı Adı" ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumluğu olduğunu, kabul ve taahhüt etmiştir.

5. Juicy Life'a Verilen Yetkiler

Juicy Life herhangi bir zamanda Juicy Life sisteminin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.
Juicy Life sisteminin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Juicy Life’ın Juicy Life Üye'lerine veya 3. şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
Kulanıcı adı ve şifresi Web Sitesi tarafından Juicy Life Üye adayına sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. Web Sitesi, tüm alanları doldurmuş olan Juicy Life Üye adayının ya da şifresi olduğu halde bağlanmakta olan Juicy Life Üye'lerinin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını kendisine uygun gördüğü durumlarda süresiz olarak engelleyebilir. Juicy Life, Juicy Life Üye'lerinin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekle ve silme işlemlerinden dolayı Juicy Life sorumlu tutulmayacaktır. Juicy Life, Juicy Life Üye'leri için yorum sayfalarına çeşitli sınırlamalar getirebilir. İçeriğini işbu Juicy Life Üyelik Sözleşmesi'ne uygun bulmadığı yorumları yayınlamayabilir.
Ayça Gönenç Sağlıklı Yaşam ve Beslenme kendi ürettiği ve/veya dışarıdan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik ve bunun gibi eserlerin mülkiyet ve mülkiyetinden doğan telif haklarına sahiptir.
Juicy Life sistemi üzerinden sunulan ürünler, üretim kapasitesi ile sınırlı durumdadır. Juicy Life yeni siparişleri kabul etmeme hakkını saklı tutar.

Juicy Life, Juicy Life sisteminde satışa sunulan ürünlerin veya özel kampanyaların durum, fiyat ve özellik bilgilerini değiştirme hakkına sahiptir. Juicy Life, ileride doğacak teknik gereklilikler ve mevzuata uyum amacıyla işbu Juicy Life Üyelik Sözleşmesi'nin uygulanmasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

6.Ücretlendirme

Juicy Life, işbu Juicy Life Üyelik Sözleşmesi kapsamında belirtilen "İlan Hizmetleri", "Güvenli Ödeme Hizmeti" ve ek hizmetler ile ilgili hizmet ücretlerini ve ödeme koşullarını portalın ilgili bölümlerinde ilan edecektir. 
Juicy Life, sağladığı hizmetleri çeşitli biçimlerle (kredi kartı, banka havalesi, EFT vb.) tahsil edilebilir. Bu usuller Web Sitesi'nin ilgili bölümlerinde yapılan açıklamalarda belirtilmektedir. Juicy Life Üye'leri burada belirtilen açıklamalara uygun olarak ücret ödemelerini gerçekleştirmekle mükelleflerdir.

7.Kişisel ve Ticari Olmayan Kullanım Sınırlaması

Juicy Life Üye'leri Juicy Life sisteminin kullanımının kişisel kullanım amaçlı olduğunu ve Juicy Life sistemi dahilinde alışveriş yapılması durumunda bu alışverişin tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder. 

8. Web Sitesi Kayıtlarının Geçerliliği

Juicy Life Üye'si işbu Juicy Life Üyelik Sözleşmesi'nden doğabilecek ihtilaflardan Juicy Life’ın defter kayıtları ile mikrofilm, mikro fiş ve bilgisayar kayıtlarının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, Juicy Life’ın kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.Uygulanacak Hükümler

Juicy Life Üyelik Sözleşmesi ile ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle işbu Juicy Life Üyelik Sözleşmesi hükümleri, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları uygulanacaktır.

10.Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu Juicy Life Üyelik Sözleşmesi ve uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İzmir Karşıyaka Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

11.Yürürlük

Juicy Life Üyesi'nin kayıt formunu doldurduktan, sistemi kullanarak hizmet veya ürün aldıktan ya da Juicy Life sisteminden yararlanmaya başladıktan itibaren işbu Juicy Life Üyelik Sözleşmesi taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

12.Fesih

Juicy Life dilediği zaman tek taraflı olarak işbu Juicy Life Üyelik Sözleşmesi'ni sona erdirebilir.